Værdigrundlag

Tillid:

–       Skabes gennem troværdighed, ærlighed og meningsfuldhed.

–       Nærvær og ægte interesse for et andet menneske.

–       Evnen til at være til stede her og nu med hele sin opmærksomhed.

Tryghed:

–       Hjemlige rammer, hvor der tages hensyn til den enkeltes ønsker og behov.

–       Rummelighed og plads til forskellighed.

–       Rolig, tilgængelig og forudsigelig hverdag.

Respekt:

–       Personlig frihed, retten til at blive spurgt og til at vælge til og fra.

–       Medinddragelse af den enkeltes livshistorie.

–       Leve et liv der giver mening for den enkelte.

–       Anerkendende og ligeværdig kommunikation.

–       Forskellige kompetencer, faglige og personlige.

Kvalitet:

–       Fysisk aktivitet og bevægelse i frisk havluft.

–       Medbestemmelse, samvær og hygge omkring måltiderne.

–       Lokal forankring

–       Nært og tillidsfuldt samarbejde med pårørende.

–       Relevant information skal være tilgængeligt for beboere, pårørende, personale, lokalsamfundet m.fl.

–       Høj faglighed i et tværfagligt samarbejde.