Målsætning

På Friplejehjemmet Havtornen er der mulighed for en trygheds- og tillidsskabende alderdom, hvor fortællingen om den enkeltes liv fortsætter.

I tæt samarbejde med pårørende, personale og lokalsamfund skaber vi et plejehjem med høj kvalitet, og med respekt for den enkeltes ønsker og behov.