Orienteringsskrivelse

Oprettet den 18, august 2014

Orienteringsskrivelse

Orienteringsskrivelse om planerne for etablering af:
Havtornen – Friplejehjem i Lønstrup (arbejdstitel)

Mange har sikkert allerede hørt om planerne for etablering af et friplejehjem i Lønstrup!

Men vi synes lige der skulle gives en fælles orientering. Hvad drejer det her sig om, og hvor er vi aktuelt nu?

Hvem står bag projektet?

Først og fremmest dækker ”vi” over følgende deltagere i arbejdet:

Henrik Vestergaard, Key Account Manager
Britta Andreasen, guldsmed (efterlønner)
Peder Madsen, sognepræst
Rikke Andreasen, demenssygeplejerske
Anita Mølgaard, sygeplejerske
Jens Broen, revisor
Hans Peter Wolsing, iværksætterkoordinator

Vi har givet hinanden håndslag på, at vi vil danne den første bestyrelse for det kommende friplejehjem, der tænkes organiseret som en selvejende institution.

Hvad er så et ”friplejehjem”?

Et friplejehjem er en selvejende institution, hvor alle indtægter er reserveret til institutionens drift. Der er således ingen, der tjener penge på at drive et friplejehjem. Der er intet firma, der står bag og hæver en fortjeneste. Bestyrelsen samt andre deltagere har ingen indtægt eller overskud ud af indsatsen.

Vores friplejehjem vil være på 2 * 12 boliger på ca. 55 m2 (inklusiv fællesareal ca. 78 m2). Der etableres køkken for hver 12 boliger efter principperne i ”leve bo miljø”, hvor maden laves af en kok fra bunden med friske råvarer, og hvor beboerne selv kan deltage i det omfang helbredet tillader det.

Friplejehjemmet bliver indrettet med hensyntagen til den ældres ønsker og behov:

–        der må medbringes kæledyr

–        der kan bo ægtefæller i lejlighederne

–        der serveres rødvin til maden, hvis det ønskes

–        etc.

Det skal drives således, at man på alle tænkelige måder lægger vægt på det beboerne kan og har lyst til, og ikke på deres svagheder.

Der etableres mulighed for egen vaskemaskine (kombineret tørretumbler), så sengetøj ikke skal ud på gangen. Er der brug for hjælpemidler, opbevares det centralt og lægges kun i mindre portioner i lejlighederne, så det ikke er det første, familien ser, når de kommer på besøg. Der skal naturligvis laves lift i alle lejlighederne i soveværelse og badeværelse, men diskret indbygget, så det virker så lidt institutionsagtigt som overhovedet muligt. Værdigheden i højsædet!

Alle lejligheder udstyres med TV og trådløst internet.

Til hver lejlighed etableres en egen terrasse.

Huslejen og udgifter til kost er præcis den samme, uanset om det er et kommunalt plejehjem eller et friplejehjem.

–        Huslejen ligger på ca. 7000 kr. pr. måned, men der ydes boligydelse, så nettohuslejen vil være på ca. 2.500 kr

–        Indskud på 33.000 kr., som ubeskåret tilbagebetales (ofte til de efterladte) ved fraflytning

–        Fuld kost udgør ca. 3.200 kr. pr. måned.

Der er også mulighed for beboere fra andre kommuner for at bo på hjemmet. Det forventes, at ca. halvdelen vil udgøres af lokale beboere.

Placeringen af friplejehjemmet

Placeringen er ikke fastlagt endnu, men som udgangspunkt tænkes det placeret i nærheden af Lønstrup by. Vi påtænker at erhverve et jordstykke i landzone lige i udkanten af byen. Der skal så laves lokalplan for arealet, og det skal lægges ind i byzone.

Er det ikke en ulempe for kommunen?

Nej, faktisk ikke! Et friplejehjem koster ikke kommunen penge, og undertiden kan det endda spare kommunen for nogle udgifter.

En udregning i Klejtrup mellem Hobro og Viborg viser faktisk, at Viborg Kommune sparer i omegnen af 800.000 kr. om året pga. af Friplejehjemmet i Klejtrup.

Lokalt her hos os vil der blive tale om en arbejdsplads med ca. 30 mennesker (omregnet til årsværk ca. 21), og da man kan gå ud fra, at en del af beboerne kommer udefra, vil der blive tale om en økonomisk og beskæftigelsesmæssig gevinst for Hjørring Kommune.

I opførelsesperioden vil det naturligvis i en kortere periode også generere arbejdspladser. Der er tale om et byggeri på ca. 2.100m2 til en samlet byggesum af ca. 41 mio. kr.

Er det overhovedet realistisk at lave et friplejehjem?

Det mener vi bestemt, det er:

–        der er en indarbejdet og velkendt lovgivning på området

–        der er mulighed for statslig kaution for kreditforeningslån og banklån

–        vi har entreret med en dygtig konsulent, der indtil nu har etableret 3 andre friplejehjem og har 2 mere på vej

–        vi bor i et attraktivt område, hvor mange også udefra søger til på deres ældre dage.

Hvis ikke vi skulle kunne etablere det, hvem skulle så?

Hvorfor skal vi ha’ et her?

Motivationen for etablering af friplejehjem i Lønstrup er helt naturlig:

–        vi vil gerne udvikle vores område og skabe flere arbejdspladser

–        vi vil helst ikke selv forlade området, når vi selv kommer i plejehjemsalderen

–        vi ved, at mange ældre borgere på egnen er meget kede af at flytte til Hjørring eller andre steder

–        vi tror, at et friplejehjem etableret af og drevet af lokale ildsjæle, vil sikre den mest værdige alderdom og den bedste livskvalitet for egnens ældre.

 

Hvor langt er vi så?

 

–        vi ansøger i maj 2014 om certificering til etablering af friplejehjem

–        vi arbejder på at finde optimal beliggenhed ved Lønstrup by – herunder indledende myndighedsbehandling

–        vi ansøger i august 2014 om kvotetildeling

–        forventet byggestart 2015

 

Mange hilsner

Rikke, Peder, Anita, Jens, Britta, Henrik og Hans Peter

Bestyrelsen for det kommende friplejehjem

 

NB. Vi indkalder til et orienterende borgermøde i slutningen af august. Hold øje med Landsbyrådets hjemmeside!