Ingen indsigelser mod nyt friplejehjem

Oprettet den 23, december 2014

Ingen indsigelser mod nyt friplejehjem

HJØRRING: Hjørring Byråd besluttede torsdag aften at sende lokalplanen og kommuneplantillægget, for den nordøstlige del af området mellem M. Kabelsvej og Kystvejen i Lønstrup i offentlig høring i otte uger

Hensigten med planerne er at give en lokal arbejdsgruppe mulighed for at oprette et friplejehjem – kaldet Havtornehjemmet.

 

Ideen til friplejehjemmet udspringer fra et lokalt ønske om, at ældre borgere, der har været glade for at bo i Lønstrup, også skal have mulighed for at komme på plejehjem i området.

Selvom lokalplanen officielt først sendes i høring nu, har Hjørring Kommune allerede modtaget flere positive henvendelser vedrørende friplejehjemmet – både fra lokale og udefrakommende.

På mødet hæftede byrådsmedlem Svenning Christensen (V) sig ved den store positive opbakning til projektet.

Derudover understregede han, at den screening, der er foretaget for at undersøge planernes mulige indvirkninger på miljøet, også kom tilbage med en positiv melding – en miljøvurdering for området bliver nemlig ikke nødvendig.

SÆH-udvalg får regningen

Selvom det var et enigt byråd, der sendte forslaget videre, blev der også taget visse forbehold på mødet.

Borgmester Arne Boelt (S) gjorde opmærksom på, at oprettelsen af friplejehjemmet i Lønstrup kan komme til at koste kommunen dyrt.

Oprettelsen kan nemlig betyde, at der bliver overkapacitet af plejehjemspladser i Hjørring Kommune, og det vil i så fald være Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget (SÆH-udvalget), der skal finde pengene til at dække de ledige pladser.

Det kan i yderste konsekvens medføre, at et kommunalt plejehjem må lukke.

Formand for SÆH-udvalget Lilli Damsgaard (S) har tidligere udtrykt skepsis overfor ideen, da hun ikke mener, at der mangler plejehjemspladser i kommunen. Hun havde dog ingen bemærkninger til forslaget på byrådsmødet.

Arbejdsgruppen bag Havtornehjemmet forventer at etablere 24 plejeboliger.

AF AMALIE TARP BORUP

AMALIE.TARP.BORUP@NORDJYSKE.DK