STATUS: Friplejehjemmet – Havtornen i Lønstrup

Oprettet den 16, november 2014

STATUS: Friplejehjemmet – Havtornen i Lønstrup

Hen over sommeren og efteråret er der i bestyrelsen og Støtteforeningen for Friplejehjemmet Havtornen i Lønstrup arbejdet intenst og målrettet med etableringen af plejehjemmet.  Der er udarbejdet og indsendt diverse ansøgninger, arbejdet med køb af jord og tilladelser til at bygge. Der er arbejdet med at hverve medlemmer til støtteforeningen og med at udbrede kendskabet til, at der nu arbejdes på at opføre et friplejehjem i Havtornens Rige – i Lønstrup.

Støtteforeningen har nu 338 medlemmer, hvilket vi er særdeles stolte af og meget taknemlige for. Det giver os fortsat blod på tanden til at arbejde videre, trods de bump vi møder på vejen mod etablering af plejehjemmet i Lønstrup. 

Men hvor er vi i processen? – Budgettet er godkendt. Og vi er godkendt til at opføre et plejehjem i Lønstrup. Hen over sommeren blev der ansøgt om, og vi fik bevilling på 24 plejeboliger fra den samlede årlige kvote på ca. 250 boliger i Danmark.

Så er vi rigtig i gang, og nu er det ikke længere kun lokalt, der er en tro på, at et plejehjem i Lønstrup kan blive en realitet. Nu har vi også de nødvendige godkendelser fra Socialstyrelsen.

For at kunne bibeholde bevillingen til de 24 plejeboliger skulle der senest d. 15. oktober være indsendt dokumentation for jordkøb og byggetilladelse til at opføre 24 plejeboliger. Tidsfristen har været snæver, og det har desværre ikke været muligt at få den nødvendige godkendelse af lokalplanen inden for tidsgrænsen.

Lokalplan-arbejde er en tidskrævende proces, så vi mistede vores 2014-kvote. Konsekvensen af det er, at tidsplanen for etablering af plejehjemmet Havtornen i Lønstrup forskydes med et år, da vi først kan genansøge om bevilling på de 24 plejeboliger til august 2015.

Vi arbejder fortsat målrettet med at få de nødvendige godkendelser til jordstykket ved Kystvejen i Lønstrup, som bestyrelsen har vist interesse for. 

Vi vil i samarbejde med Støtteforeningen tilstræbe, at lave løbende opdateringer på Havtornens facebook- og hjemmeside, så alle interesserede kan følge med i processen.

Referater fra bestyrelsesmøder vil fremover være at finde på Havtornens hjemmeside.

Der er mulighed for at tilmelde sig støtteforeningen via Havtornens hjemmeside www.havtornen.dk.